Wykładowcy z Pekinu w PWSZ w Krośnie

Krośnieńska PWSZ odnotowała kolejny sukces na płaszczyźnie akademickiej współpracy międzynarodowej. W czwartek 12 grudnia po raz wtóry odwiedzili nas goście z partnerskiego Beijing Union University w Chinach, po raz pierwszy jednak w charakterze profesorów wizytujących, w ramach programu Erasmus+.

Prof. Junli Zhang jest prodziekanem Teachers’ College przy Beijing Union University oraz profesorem literatury angielskiej. Prof. Deling Wang jest natomiast profesorem literatury chińskiej. Zgromadzeni na auli studenci i pracownicy krośnieńskiej PWSZ mieli okazję wysłuchać prof. Zhang, która wygłosiła dwa wykłady w języku angielskim.

Pierwszy z wykładów nosił tytuł „The Duration and Scale of the Chinese History: Inheritance and Innovation”. Była to syntetyczna opowieść o pięciu tysiącach lat zarejestrowanej historii państwa chińskiego, naświetlająca dokonania poszczególnych cesarskich dynastii, ewolucję pisma oraz odkrycia wielkich Chińczyków.

W ramach drugiego wykładu, zatytułowanego „Chinese Folk Culture: Unity and Diversity”, prof. Zhang zaprosiła słuchaczy w podróż śladami chińskich tradycji ludowych. Opowiedziała między innymi o chińskiej kuchni regionalnej, pięciu rodzajach herbaty, długiej kulturze picia wina, chińskich imionach i nazwiskach oraz popularnych świętach.

Po wykładach nasi goście odbyli spotkanie z pracownikami Zakładu Filologii Angielskiej oraz Zakładu Komunikacji Międzykulturowej. Trwająca przeszło dwie godziny rozmowa poświęcona była przede wszystkim różnicom w systemach edukacji wyższej w Polsce i w Chinach, ale także kwestiom zgoła prozaicznym, jak etymologia imion i warunki mieszkaniowe. Krośnieńscy wykładowcy nie mogli nie skorzystać prócz tego z okazji, by pochwalić siódemkę studentów z Beijing Union University, którzy studiowali w PWSZ w ubiegłych dwóch latach. W nadchodzącym semestrze oczekujemy kolejnych pięciorga.

Adam Nowakowski