Egzemplarze archiwalne serii

To seria publikacji odwołujących się do najlepszych humanistycznych tradycji, których wzorem jest dla nas dzieło i życie patrona wydawnictwa, profesora Stanisława Pigonia.

Franciszek Ziejka, Jak Kochać Polskę? Stanisława Pigonia droga do wielkości, Bibliotheca Pigoniana, t. 5, Krosno 2021, ss. 167, ISBN 978-83-64457-69-2 [rec. prof. dr hab. Janusz Gruchała]

Jest to najprawdopodobniej ostatni tak obszerny tekst napisany przez Franciszka Ziejkę. W wielu miejscach przyjmuje on formę wdzięcznego hołdu dla Profesora Pigonia składanego przez ucznia i dociekliwego badacza, młodszego kolegę realizującego osobistą historię – Ojczyźnie, Nauce, Krakowowi – w następstwie pokoleń krakowskich polonistów.
Jestem przekonany, że jego lektura będzie dla czytelników przygodą intelektualną, spojrzeniem w przeszłość na Pigoniową drogę do wielkości, ale i czasem namysłu nad osobistą drogą i odpowiedzialnością każdego z nas za kształtowanie wspólnoty, w myśl zasady identitas est mater societatis, na miarę otrzymanych talentów. [fragment artykułu Franciszka Tereszkiewicza]

Spis treści
Red. Joanna Kułakowska-Lis, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno 2021
Stron 167
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 5
ISBN 978-83-64457-69-2
Cena: 53 zł


Literackie Krosno, Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kułakowskiej-Lis i Piotra Łopatkiewicza, Bibliotheca Pigoniana, t. 4, Krosno 2020, ss. 270, ISBN 978- 83-64457-63-0 [rec. prof. dr hab. Albert Gorzkowski, prof. dr hab. Renata Przybylska]

Poszerzony i zmieniony tom Literackie Krosno, który oddajemy w ręce czytelników, to zbiór artykułów monograficznych, zainspirowanych konferencją, która odbyła się w kwietniu 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, wzbogacony o nowe teksty ściśle związane z podjętą tematyką. Nie tylko podejmują one ciekawe zagadnienia dotyczące dawnej i współczesnej kultury Krosna i szerzej rozumianego Podkarpacia, wybitnych postaci związanych z Krosnem, obrazu miasta w literaturze, ale też są w wyjątkowy sposób i na różnych płaszczyznach powiązane. I jest to coś więcej niż tylko prosta paralela wynikająca ze wspólnoty tematu (fragment wstępu Joanny Kułakowskiej-Lis).

Spis treści
Red. Joanna Kołakowska-Lis, Piotr Łopatkiewicz
Krosno 2020
Stron 283
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 4
ISBN 978-83-64457-63-0
Cena: 67 zł


Gustaw Herling Grudziński. Między Wschodem a Zachodem, Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Przebindy, Bartosza Gołąbka, Wojciecha Gruchały, Bibliotheca Pigoniana t. 3, Krosno 2020, ss. 352, ISBN 978-83-64457-58-6 [rec. prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec, dr hab. Paweł Panas]

Karpacka Państwowa Uczelnia im. Stanisława Pigonia w Krośnie stała się 17 i 18 września 2019 roku forum owocnej wymiany intelektualnej, poświęconej osobie i dziełu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919–2000). Uczeni z kraju i zagranicy, zgłębiający od dawna – na gruncie polskim, rosyjskim, włoskim i francuskim – literacko- filozoficzne konteksty twórczości Herlinga, spotkali się teraz na Podkarpaciu z badaczami młodymi, dla których dzieło pisarza nadal stanowi atrakcyjny temat. Jako niezłomny świadek łagrowej rzeczywistości Herling opowiedział o niej przecież w swym Innym Świecie na długo przed Sołżenicynem. Był antysowiecki, ale nigdy antyrosyjski. Już od początku lat siedemdziesiątych kształtował myślenie czytelników w komunistycznej Polsce, gdzie był objęty całkowitą cenzurą. Kolejne części Dziennika pisanego nocą, wydawanego na emigracji przez paryską „Kulturę”, były w kraju rozchwytywane. Przez długie lata – „świętokrzyski Pielgrzym”, wygnaniec, pozostający jednak zawsze polskim pisarzem na emigracji – komentował z oddalenia, rozpoznawalnym głosem, przełomowe wydarzenia w Polsce, w Europie i na świecie. Mistrz analizy i syntetycznego opisu – potrafił jak nikt zgłębiać ludzkie zachowania w sytuacjach ekstremalnych, stale wierząc, że człowiek nie musi ulegać złu.

Spis treści
Red. Grzegorz Przebinda, Bartosz Gołąbek, Wojciecha Gruchała
Krosno 2020
Stron 352
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 3
ISBN 978-83-64457-58-6
Cena: 48 złRobert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator. Studia z dziejów diaspory szkockiej na ziemiach Rzeczpospolitej oraz relacji polsko-węgierskich w dobie nowożytnej. Praca zbiorowa pod red. Piotra  Łopatkiewicza, Grzegorza Przebindy i Władysława Witalisza, Bibliotheca Pigoniana, t. 2, Krosno 2019, ss. 166, ISBN 978-83-64457-47-0 [rec. prof. dr hab. Franciszek Leśniak]

Około roku 1618 osiedlił się w Krośnie – szkocki imigrant pochodzący z Lanxeth – Robert Wojciech Portius. Cztery stulecia temu miasto nad Wisłokiem stało się jego drugą ojczyzną. Tu – korzystając z bliskiego sąsiedztwa Węgier – stworzył centrum imponującej faktorii kupieckiej, dzięki której Krosno zyskało status jednego z ważniejszych ośrodków handlu winem węgierskim w tej części Europy. On sam uzyskawszy od Zygmunta III Wazy przywilej serwitoriatu (potwierdzony przez kolejnych monarchów z dynastii Wazów), jako faktor królewski, został najważniejszym dostawcą win węgierskich dla monarszego dworu.

_

Spis treści
Red. Piotr  Łopatkiewicz, Grzegorz Przebinda, Władysław Witalisz
Krosno 2019
Stron 164
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 2
ISBN 978-83-64457-47-0
Cena: 23 zł


Stanisław Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości oraz Wspominki z obozu w Sachsenhausen (1939-1940). Wprowadzenie i komentarze w opracowaniu Czesława Kłaka, Bibliotheca Pigoniana, t. 1, Krosno 2019, ss. 576. [rec. prof. dr hab. Janusz Gruchała]

Szóste wydanie Z Komborni w świat i dodane doń Wspominki z obozu w Sachsenhausen ukazują się w pięćdziesiątą rocznicę śmierci autora – Stanisława Pigonia. Wydawcą tytułu, jak wskazuje opis na stronie redakcyjnej, jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie imienia Profesora. O rocznicy pamiętały także macierzysty Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rzeszowski. Owocem współpracy tych podmiotów jest książka Profesor i obywatel, nawiązująca tytułem do wcześniejszej księgi – Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci. W sztafecie pamięci na półwiecze śmierci Uczonego wystąpiło również Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. W Komisji Edytorskiej tegoż Towarzystwa odczyty wygłosili Wojciech Kruszewski Archiwum Filomatów jako problem badawczy. Perspektywa edytorska i Teresa Winek Korespondencja Stanisława Pigonia z Wacławem Borowym. Trzeba odnotować jeszcze wzruszające świadectwo pamięci, wystawione przez uczniów Szkoły Podstawowej w Komborni. Potomkowie sąsiadów Pigonia – Balawajdrów, Inglotów, Kwolków, Preisnerów i Rymarzy (nazwiska rodów od wieków tu bytujących) – pokusili się o odtworzenie drogi Patrona swojej szkoły do „świątyni nauki”.

Spis treści
Wprowadzenie i  komentarze Czesław Kłak
Krosno 2019
Stron 576
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 1
ISBN 978-83-64457-57-9
Cena: 50 zł