O wydawnictwie

Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum zostało założone w 2018 roku z inicjatywy Prof. dr hab. Grzegorza Przebindy – ówczesnego Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Nazwa wydawnictwa odwołuje się do Patrona Uczelni – Prof. Stanisława Pigonia – syna ziemi krośnieńskiej, wybitnego filologa, historyka literatury i edytora dzieł literackich.

Wydawnictwo skupiając grupę pracowników naukowych KPU w Krośnie, współpracuje z uczonymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, jak również Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydaje prace naukowe zarówno humanistów etatowo związanych z KPU w Krośnie, autorstwa uczonych z całej Polski, ale również autorów z ośrodków zagranicznych.

Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum specjalizuje się w wydawaniu książek, publikacji naukowych, w tym także prac zbiorowych i materiałów pokonferencyjnych, z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem, historii i teorii literatury, filologii, historii, filozofii, nauki o języku i edytorstwa, historii sztuki, etnologii i etnografii. Ważną częścią działań wydawnictwa jest również publikowanie humanistycznych opracowań dotyczących problematyki regionalnej.

Wskazane publikacje Wydawnictwa Humanistycznego Pigonianum ukazują się w ramach serii wydawniczej: Bibliotheca Pigoniana oraz Rocznika Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie „Studia Pigoniana”. Zarówno seria, jak i Rocznik, odwołują się do najlepszych humanistycznych tradycji, których wzorem jest dla nas dzieło i życie patrona Uczelni i Wydawnictwa – Prof. Stanisława Pigonia.

Wydawnictwo zapewnia kompleksową, profesjonalną obsługę edytorską i naukową redakcję każdej publikacji. Gwarantuje wysoką jakość opracowania redakcyjnego i druku, w tym projektów okładek autorstwa dobrych grafików.

Komitet redakcyjny

Procedura wydawnicza

Procedura recenzowania