Wycieczka naukowa studentów PWSZ w Krośnie

W dniach 14-15 maja 2019 została zorganizowana wycieczka naukowa studentów PWSZ w Krośnie do Ożarowa, Sandomierza i Kazimierza Dolnego. Wzięli w niej udział studenci 1-go, 2-go i 3-go roku kierunku Budownictwo.

Celem głównym wyjazdu były odwiedziny w zakładzie produkcyjnym w Ożarowie, gdzie w ramach współpracy z przedsiębiorstwem Cement Ożarów, studenci mieli możliwość zapoznania się szczegółowo z procesem produkcji jednego z najistotniejszych we współczesnym budownictwie materiałów budowlanych – cementu. Zwiedzanie zakładu podzielone zostało na kilka części: audytoryjną (prezentacje przygotowane przez pracowników zakładu), plenerową (objazd rozległego terenu autokarem, opatrzony bieżącym komentarzem przedstawiciela cementowni), a także zwiedzanie centralnej sterowni wraz z jej częścią zabytkową.

W drugiej części dnia nastąpił przejazd do Sandomierza, gdzie wykład plenerowy o historii i architekturze miasta, przeprowadził dr inż. Marek Gransicki. Kolejnego dzień wyjazdu poświęcony został zwiedzaniu Kazimierza Dolnego, a w szczególności historycznego rynku, zamku i baszty. Także tutaj studentów w zawiłości historyczno-architektoniczne miasta wprowadzał dr Gransicki.