Regulamin zasad i trybu działania Kolegium Elektorów PWSZ w Krośnie

Uchwała nr 10/20 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie Regulaminu zasad i trybu działania Kolegium Elektorów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024