Współorganizacja konferencji naukowych

Wśród szeregu konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez PWSZ w Krośnie znalazła się współorganizacja Konferencji Zielarskiej Kobiet w Korycinach.

Ta cykliczna inicjatywa skupia znakomitych naukowców z ważnych ośrodków badawczych w kraju takich jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (Poznań), Politechnika Warszawska, Polski Komitet Zielarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Śląski Uniwersytet w Katowicach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Krosno) oraz z ośrodków zagranicznych: Narodowy Uniwersytet Farmaceutyczny w Charkowie (Ukraina) czy Uniwersytet Medyczny w Piatigorsku (Rosja). Konferencja to miejsce spotkania naukowców, konsumentów i wszystkich entuzjastów, która tworzy pozytywny obraz zaangażowania i profesjonalizmu „słabszej płci”.
W uczelni kontynuowano także cykl ogólnopolskich konferencji zielarskich, organizując następujące konferencje: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii (2017); Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii (2018 r.); Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych (2019). W końcu Uczelnia była także gospodarzem Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca”.