Wsparcie rozwoju małych i dużych przedsiębiorstw komunalnych poprzez opracowanie metodologii zarządzania gospodarką wodną na obszarze południowo-wschodniej Polski

W celu zwiększenia efektywności zarządzania infrastrukturą wodną,  w latach 2017-2018 opracowano model zmniejszający stopień ryzyka oraz optymalizację działań dezynfekcyjnych  i remediacyjnych poprzez symulację zmian zawartości patogenów w sieci wodociągowej, przystosowany zwłaszcza do  Cryptosporidium(istotnego pasożyta pierwotniaka).

Projekt pt. „Model do symulacja epidemiologicznego ryzyka oraz optymalnego zarządzanie działaniami remediacyjnymi”, opracowany został m.in. przez prof. nadzw. dr. hab. inż. Włodzimierza Wójcika. Podstawowy model symulacji powstał z wykorzystaniem techniki modelowania dynamicznego systemu (System Dynamics Techniques), zaś model zarządzania jako zbiór algorytmów optymalizujących. Model ten jest użyteczny dla praktyków oraz decydentów oraz może być wykorzystywany w eksploracji oraz rozpatrywania różnych scenariuszy zdarzeń.  Model zarządzania może być wykorzystywany do określania poziomów optymalnego stężenia środka dezynfekcyjnego podczas oczyszczania wody dla danej miejscowości oraz warunków środowiskowych. Równania analityczne oraz rekomendacje są  oparte na zjawiskach losowych i  są opracowane na potrzeby strategii szybkiej decyzji zwalczania patogenów w wodzie.