Wręczono powołania na ćwiczenia wojskowe w ramach Legii Akademickiej

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie kolejny raz prowadziła zajęcia w ramach projektu pod nazwą „Legia Akademicka”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Studenci najpierw odbyli szkolenie teoretyczne modułu podstawowego oraz modułu podoficerskiego na uczelni, prowadzone przez ppłka rez. dra Marka Barcia. Wzięli również udział w zajęciach teoretycznych z instruktorami z 35 Batalionu Piechoty Lekkiej z Sanoka (3 PBOT) oraz z oficerem Żandarmerii Wojskowej.

Po zdaniu zaliczeń poszczególnych modułów studenci złożyli wnioski o powołanie w trybie ochotniczym na ćwiczenia wojskowe. Łącznie szkolenie praktyczne będzie trwało 42 dni:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi (uzyskaniem stopnia szeregowego),
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Obecną edycję programu ukończyło 12 osób, zarówno studentek i studentów KPU w Krośnie, a także innych uczelni.

W dniu 24 czerwca 2021 roku w rektoracie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyło się wręczenie kart powołań na ćwiczenia wojskowe dla uczestników programu Legii Akademickiej. Wręczenia dokonywali Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel oraz kpt. Wojciech Deć z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Uczelnię reprezentował JM Rektor prof. Zbigniew Barabasz.

Program pn. Legia Akademicka” jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.