Cambridge English Pretestings

Miniony weekend upłynął w Studium Języków Obcych pod hasłem Cambridge English Pretestings. Do egzaminów próbnych w oryginalnym, papierowym formacie przystąpiło łącznie ponad 80 osób: pracowników i studentów naszej uczelni, kursantów Academii oraz uczniów krośnieńskich szkół średnich pragnących sprawdzić swe językowe umiejętności oraz zapoznać się z procedurami egzaminacyjnymi przed prawdziwym certyfikowanym testem w czerwcu. Pretestingi organizowane regularnie dwa razy w roku przez lektorów SJO to doskonały sposób na weryfikację mocnych i słabych stron kandydatów,  a feedback otrzymany z Cambridge English Assessment to cenny drogowskaz w dążeniu do językowej doskonałości w drodze po prestiżowy certyfikat.  Wszystkim uczestnikom przypominamy, że wyniki egzaminów w sesji próbnej dostępne będą po upływie ok.6 tygodni, a będziemy o nich informować niezwłocznie po ich otrzymaniu.