Wizyta studyjna dyrektorów instytutów Politechnicznego oraz Zdrowia i Gospodarki w Danii

W dniach od 1-7 grudnia br. pracownicy naszej uczelni, dr Agnieszka Woźniak, dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz dr Krzysztof Frączek, dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, przebywali na wizycie studyjnej na Uniwersytecie Aalborg w Danii. Wyjazd odbył się w ramach programu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”. Celem wizyty, której organizatorem było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, było poprawienie kompetencji zarządczych kadry zarządzającej polskich uczelni, dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie:

  • konsolidacji uczelni,
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,
  • współpracy uczelni i instytutów badawczych,
  • internacjonalizacji uczelni,
  • komercjalizacji wyników badań,
  • modeli uczelni,
  • rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

Aalborg University został założony w 1959 roku, a oficjalną działalność rozpoczął od 1974 roku. Jest to młody, nowoczesny uniwersytet otwarty na nowe procedury. Studiuje w nim ok. 23 tys. studentów, z czego 2900 to studenci zagraniczni, a 18% kadry dydaktycznej i badawczej stanowią naukowcy spoza Danii. Od początku swego istnienia Uczelni przyświecała idea ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. W wyniku tego, w ciągu kilku lat, stał się ważną instytucją edukacyjną i badawczą. W 2018 r. Wydział Inżynierii AAU w rankingach międzynarodowych uznany został za najlepszy w Europie i 4 na świecie. Do 2017 r. naukowcy opublikowali ok. 6 tys. opracowań naukowych. Edukacja i badania AAU są oparte na problemach oraz projektach i koncentrują się na interdyscyplinarności. Studenci Aalborg University pracują w grupach, stosując metody zorientowane na problemy w przygotowywaniu projektów o wysokim standardzie akademickim.

Na rozwiązywanie problemów metodą projektową przeznaczone jest 50% czasu pracy studentów i co najmniej 15 pkt ECTS w każdym semestrze. Ponad połowa wszystkich prac magisterskich prowadzona jest we współpracy z partnerami zewnętrznymi spoza uczelni, którzy często sugerują tematykę pracy. Dodatkowo, dzięki współpracy między naukowcami, studentami oraz firmami publicznymi i prywatnymi, oprócz dobrej edukacji, prowadzone są wysokiej klasy badania.

Ponad 80% firm współpracujących z Uniwersytetem uważa, że zwiększyło swoją konkurencyjność, poprawiło wydajność o 12%, a 90% z nich potwierdza, że nabyło nowe kompetencje i inspiracje. Do swoich mocnych stron władze Uniwersytetu zaliczają między innymi: umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi, stosowanie unikalnej metody kształcenia PBL (Project Basic Learning), elastyczność i innowacyjność, dostosowanie się do zmian i potrzeb, dużą liczbę publikacji naukowych, duży odsetek studentów, którzy kończą studia, sukcesy w edukacji młodych ludzi w systemie pozauczelnianym.

Podczas wizyty pracownicy zapoznali się z funkcjonowaniem duńskiego uniwersytetu, sposobami pozyskiwania środków na badania naukowe, metodami pracy ze studentami za pomocą metody PBL. Odwiedzili również Inkubator Przedsiębiorczości NOVI, Wydział Zarządzania, Wydział Biologii i Chemii oraz laboratoria AAU m.in. Laboratorium Technologii Energetycznych wyposażone w nowoczesne urządzenia badawcze.

AW_KF