Zapisy na zajęcia pozaprogramowe

Przedłużony termin zapisów do 21 marca 2022 roku.

Uwaga studenci!

Rozpoczęły się zapisy na zajęcia pozaprogramowe.

Po zrealizowaniu i zaliczeniu zajęć student otrzyma dodatkowo 1 pkt. ECTS nieujęty w planie studiów.

Tematyka zajęć:

  1. Bezpieczeństwo w sieci.
  2. Dietetyka i zdrowy styl życia.
  3. Filozofia poznania, logika, etyka.
  4. Media, weryfikacja faktów i bezpieczeństwo informacyjne.
  5. Mikroekonomia
  6. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  7. Podstawy analizy danych (podstawy statystyki).
  8. Podstawy projektowania w programie Auto Cad.
  9. Tworzenie treści na potrzeby mediów internetowych.
  10. Walory krajoznawcze regionu Podkarpacia.

Rejestracja na zajęcia jest dostępna do 21 marca 2022 roku (platforma e-Student: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/ )

Zajęcia będą realizowane w wymiarze 15 godzin w blokach dwugodzinnych w piątku w godz. 17.30-19.00.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 18 marca 2022 roku.