Wracamy na zajęcia!

Zgodnie z zarządzeniem Rektora KPU w Krośnie od 12 marca b.r zajęcia dydaktyczne realizowane były wyłącznie w formie zdalnej. Od 1 czerwca, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, część zajęć praktycznych na kierunku Wychowanie Fizyczne odbywa się w tradycyjnej formie w bezpośrednim kontakcie studentów z prowadzącymi. Dotyczy to przede wszystkim przedmiotów, w których zakładane do osiągnięcia efekty uczenia wiążą się z nabyciem specjalistycznych umiejętności ruchowych. Pomimo tego, że zajęcia zdalne odbywały się regularnie, to trudno wyobrazić sobie opanowanie techniki i metodyki nauczania z przedmiotów takich jak gry zespołowe, gimnastyka czy lekkoatletyka bez praktycznych ćwiczeń. Stąd decyzja (po uzyskaniu zgody Władz Uczelni) o powrocie do zajęć w tradycyjnej formie. Decyzja, która patrząc na frekwencję na zajęciach (ok.95%) została przyjęta z dużym entuzjazmem przez studentów i prowadzących. Zatem…Ruszamy.