Egzamin dyplomowy

W dniach 6 i 7 lipca 2020 r. odbyły się egzaminy dyplomowe na kierunku Wychowanie Fizyczne.  Egzamin składał się z dwóch część: w pierwszej studenci prezentowali główne założenia pracy, jej cele, metody i narzędzia badawcze oraz wyniki. Następnie odpowiadali na pytania Komisji związane z pracą dyplomową, przebiegiem badań i wnioskami wynikającymi z opracowania. W drugiej część egzaminu studenci  odpowiadali na wylosowane pytania związane z zakładanymi do osiągnięcia w toku studiów efektami uczenia się. Łącznie do egzaminu przystąpiło 15 studentów, a promotorami prac byli prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Barabasz oraz dr Krzysztof Frączek. Komisji przewodniczył dr Gabriel Szajna a recenzentem prac był prof. ndzw. dr hab. Sławomir Drozd.

Wszystkie prace miały charakter badawczy i dotyczyły m. innymi diagnozowania sprawności fizycznej, związku pomiędzy budową i składem ciała a wynikami testów motorycznych, zmianami komponentów składu ciała wraz z wiekiem, wpływu sauny na wybrane parametry fizjologiczne, aktywnością osób starszych. Poziom prac był zróżnicowany, jednak dominowały prace bardzo ciekawe, a ich eksperymentalny charakter sprawił, że wyniki mogą znaleźć zastosowanie  w praktyce szkolnego wychowania fizycznego, treningu zdrowotnego i sportowego czy odnowy biologicznej.

Wyróżniono dwie prace:

Magdalena Lenart: Wpływ sauny na wybrane parametry fizjologiczne im komponenty składu ciała w grupie studentów

Patryk Libuszewski:  Zależność pomiędzy wysokością wyskoku pionowego a kątem ugięcia w stawach kolanowych i wybranymi parametrami budowy somatycznej