Uczelnia on-line dostępna dla wszystkich

Wydarzenia ostatnich tygodni zmieniają naszą uczelnianą rzeczywistość. Środowisko akademickie i naukowe straciło swobodę dostępu do laboratoriów, sal wykładowych i zasobów bibliotecznych. 12. kwietnia mija równo miesiąc, odkąd decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały zawieszone kontaktowe zajęcia dydaktyczne. Z dnia na dzień funkcjonowanie uczelni i instytucji badawczych przeniosło się do przestrzeni wirtualnej. Pomimo trudnej i wymagającej nowych form aktywności dydaktycznej sytuacji, społeczność krośnieńskiej uczelni stara się pracować tak, aby realizować statutowe cele, uzyskiwać dobre efekty w dydaktyce i aby obsługa studentów i pracowników odpowiadała potrzebom czasu i sytuacji, w której przyszło nam funkcjonować.

Dydaktyka on-line

PWSZ w Krośnie sprawnie wdrożyła i realizuje założenia kształcenia zdalnego. Pracownicy i studenci rozpoczęli i kontynuują edukację w trybie on-line. Dzięki możliwościom technicznym i  wdrożonym w uczelni platformom, dzięki współdziałaniu pracowników i studentów, pierwsze oceny uzyskiwanych efektów nastrajają optymistycznie. W uczelni udało się uruchomić procedury dyplomowania oraz przeprowadzać zaliczenia i egzaminy. Wideokonferencje na platformie Zoom umożliwiają systematyczny kontakt władz uczelni z dyrektorami instytutów, kierownikami zakładów i pracownikami  uczelni.

Funkcjonowanie administracji

Administracja uczelni funkcjonuje normalnie. Rektorat uczelni oraz wszystkie agendy są otwarte, jednak dostęp do sal i laboratoriów jest uwarunkowany wymaganiami profilaktyki zapobiegania zakażeniom. Sekretariaty obsługują studentów poprzez pocztę e-mail i telefonicznie. Zastosowane zostały wymagane procedury i środki ostrożności w celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników i studentów. Pracownicy zaopatrzeni są w jednorazowe rękawiczki, płyny dezynfekujące i maseczki. Studenci zakwaterowani w domach studenta wyjechali do domów rodzinnych.

Czytanie on-line

Biblioteka PWSZ w niecodziennych warunkach stara się wspierać społeczność akademicką w codziennej pracy. Pomimo faktu, że biblioteka zwykłym trybem jest niedostępna dla korzystających, to jednak umożliwia i pomaga w dotarciu do literatury naukowej. Poprzez zdalny dostęp do zasobów elektronicznych, takich jak czytelnia Internetowa IBUKLibra, bazy NASBI oraz platformy EBSCO czytelnicy mają dostęp do kilku tysięcy czasopism oraz kilkuset książek w pełnym dostępie.
Biblioteka pomaga dotrzeć do wielu interesujących źródeł z bezpłatnymi i legalnymi e-bookami i audiobookami, wykaz źródeł jest na bieżąco uzupełniany i udostępniany. Ważnym i nowoczesnym narzędziem jest cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA, w której znajduje się 3 miliony obiektów cyfrowych – książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych. POLONA zapewnia nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości, do nieograniczonego wykorzystania przez wszystkich w dowolnym celu, w tym komercyjnym. Należy pamiętać, że bogate kolekcje zdigitalizowanych książek znajdują się w  bibliotekach cyfrowych. Dodatkowo, do końca kwietnia w ramach zasobów IBUKA Libry udostępniony został bezpłatny pakiet publikacji metodologicznych od wydawnictwa PWN. Biblioteka promuje zasoby naukowe, z których można korzystać zdalnie i jest realnym wsparciem kształcenia, jak i pomocą dla osób, które wykorzystują ten czas na pisanie prac dyplomowych, naukowych lub artykułów.

Pomoc dla Bohaterów

W krośnieńskiej PWSZ im. Stanisława Pigonia w połowie marca zrodził się pomysł, aby wesprzeć personel medyczny placówek w regionie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, pracowników  i studentów w uczelni oraz firm (m.in. Jaskom Software, BIMAX Krosno) udało się wyprodukować ponad 400 przyłbic ochronnych na twarz, które zostały przekazane do szpitali w Krośnie i Brzozowie oraz do pogotowania ratunkowego i miejskiej komendy policji.

O innych pomysłach i przedsięwzięciach uczelnianego wolontariatu poinformujemy w najbliższych dniach.