Pracujemy sami

Nie próżnujemy. Zobaczcie jak radzą sobie nasi studenci w okresie pandemii. Zajęcia Z LA pod kierunkiem mgra Andrzeja Zatorskiego były bardzo wymagające. Oprócz opanowania określonych umiejętności studenci musieli sami zadbać o przybory i przyrządy do ćwiczeń. Jak widać poradzili sobie świetnie.

I to jest właśnie samodoskonalenie….