Pan Grzegorz Argasiński doradcą metodycznym wychowania fizycznego!

Pan Grzegorz Argasiński prowadzący zajęcia z piłki ręcznej w Karpackiej Państwowej Uczelni pomyślnie przeszedł procedurę kwalifikacyjną zakończoną rozmową przed powołaną państwową komisją i został doradcą metodycznym wychowania fizycznego. Będzie on sprawował pieczę nad nauczycielami wychowania fizycznego zatrudnionymi w szkołach podstawowych na terenie miasta Krosna, powiatu krośnieńskiego oraz powiatu brzozowskiego czyli jest to aż 126 Szkół Podstawowych!

Do jego zadań będzie należało m.in. wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych nauczycieli, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów.

Gratulujemy!!