Szkolenie biblioteczne i BHP – ważna informacja dla studentów I roku studiów

Studentów I roku studiów, którzy dotychczas nie zrealizowali szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP informujemy, że:

Student zobowiązany jest zaliczyć obydwa szkolenia do 28 stycznia 2022 roku (koniec semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022).

Szkolenie biblioteczne odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy e-Student. Link do prezentacji: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/enrol/index.php?id=258

W celu pozyskania materiałów potrzebnych do zaliczenia szkolenia z BHP należy skontaktować się z Panem mgr Piotrem Zajdlem pod adresem e-mail: piotr.zajdel@kpu.krosno.pl.

Powodzenia!