VIII Zielarska Konferencja Kobiet

W pierwszych dniach lata, tj. 28-30.06.2019 r., w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, na Podlasiu odbyła się VIII Zielarska Konferencja Kobiet, której organizatorami byli: Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie. Podlasie to miejsce o czystych i pięknych terenach, gdzie wciąż żywa jest tradycja zielarska, a mieszkańcy tego regionu od pokoleń korzystają z prozdrowotnych właściwości roślin. W tej wiejskiej, charakterystycznej dla Podlasia scenerii można zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarstwa ekologicznego i zwiedzić Ogród Botaniczny, w którym została zebrana imponująca kolekcja ponad 1000 roślin. Są wśród nich rośliny chronione i dziko rosnące, gatunki jadalne, jak również trujące. Trudno byłoby znaleźć lepsze miejsce na spotkanie miłośników ziół oraz naukową konferencję – umożliwiające łączenie teorii z praktyką. Spotkanie było okazją do wymiany myśli, poglądów oraz szerokiej dyskusji na temat obecności ziół, zdrowej żywności i suplementów w żywieniu człowieka, a także metod naturalnych, wspierających leczenie farmakologiczne. W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Krakowska, Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki w Żywcu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im, Jana Długosza w Częstochowie), firm z sektora farmaceutycznego, kosmetycznego, a także spożywczego. Patronat naukowy nad konferencją objęli Polski Komitet Zielarski, Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Patronem wspierającym była Polska Grupa Zielarska. Coraz większy krąg instytucji i osób uczestniczących w konferencji dowodnie świadczy o potrzebie jej kontynuowania i rozwijania.

W trakcie obrad uczestnicy wysłuchali 13 wykładów dotyczących różnych zagadnień z zakresu fitoterapii oraz medycyny naturalnej. Zaprezentowano również 9 plakatów. Konferencję rozpoczął prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia wykładem o możliwościach stosowania produktów pszczelich, szczególnie miodu w zakażeniach. Miód pszczeli od dawna stosowany jest z dobrym skutkiem do leczenia ran, oparzeń i owrzodzeń skóry, często zakażonych drobnoustrojami chorobotwórczymi opornymi na antybiotyki. Profesor omówił skuteczność miodu i produktów pszczelich w leczeniu chorób wewnętrznych, takich jak zakażenia układów oddechowego, pokarmowego czy moczowego.

Z uwagi na obserwowany w ostatnich latach rozkwit branży kosmetyków naturalnych i zainteresowanie producentów kosmetyków surowcami roślinnymi, w programie konferencji nie zabrakło także wykładu poświęconego tej tematyce. O właściwościach i zastosowaniu ekstraktu z uczepu trójlistkowego, który charakteryzuje się bardzo dużą aktywnością antyutleniającą, wykazuje działanie przeciwzapalne, antyseptyczne, odżywcze i regenerujące dla skóry, mówiła dr inż. Karolina Śliwa. Ważnym zagadnieniem omawianym podczas konferencji były choroby nowotworowe, które stanowią obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Szacuje się, iż liczba zgonów, z powodu chorób nowotworowych wzrośnie do 2030 roku nawet do 13 milionów rocznie. Statystyki potwierdzają hipotezę, że rak jest chorobą cywilizacyjną.
O chemoprewencji jako strategii w profilaktyce nowotworów z zastosowaniem naturalnych związków dietetycznych, atrakcyjnych środków chemoprewencyjnych mówiła dr hab. n. farm. Renata Nowak, podkreślającniską toksyczność, dostępność, łatwość administrowania i niskie ceny, a także na ich wielokierunkowe i selektywne działanie w stosunku do komórek uszkodzonych i transformowanych.

Coraz większym zagrożeniem cywilizacji XXI wieku jest smog. Problem został zauważony w połowie ubiegłego stulecia. O tym czym jest smog, jakie niesie zagrożenia, jak przeciwdziałać skutkom smogu oraz jaka jest rola ziół w profilaktyce chorób związanych ze smogiem zapoznał nas lek. med. Krzysztof Błecha.

Dr inż. Szymon Polaszczyk w trakcie wykładu „Dieta roślinna – znaczenie w profilaktyce żywieniowej” podkreślił, iż niewątpliwie zdrowa dieta musi zawierać odpowiednią ilość produktów pochodzenia roślinnego. Zastosowanie diety roślinnej na co dzień powinno być jednak przemyślane i uzależnione od stanu zdrowia, ewentualnych uwarunkowań fizjologicznych, w tym także od wieku i z wykorzystaniem produktów roślinnych o odpowiedniej jakości.

Rośliny otaczały człowieka od momentu pojawienia się go na Ziemi. Niezależnie od religii wierzono, iż rośliny są święte, stworzone przez Boga i są darem dla ludzi. Uważano je za skuteczny środek nie tylko przeciw chorobom, ale też urokom, czarom, demonom oraz nieszczęściom, zsyłanym przez złe moce. Były obecne jako symbole cierpienia, piękna i miłości na średniowiecznych obrazach, przedstawiających świętych. O roślinach, których nazwy poświęcono różnym świętym, o symbolice roślin w chrześcijaństwie, interesujący referat przedstawiła prof. dr hab. Irena Matławska, konkludując, żeszczególne dużo ludowych nazw roślin leczniczych, było związanych z kultem Matki Bożej.

Bardzo ciekawe zagadnienie dotyczące psychologicznego oddziaływania ziół na proces terapeutyczny przedstawiła dr n. med. Blanka Ulążka, podkreślając, że bardzoczęsto zapominamy jak ogromny wpływ na powrót do zdrowia ma nasze podejście, przekonania i motywacja do leczenia. Zarówno terapia naturalnymi metodami, fitoterapia czy farmakoterapia lekami pochodzenia syntetycznego wiąże się bezpośrednio z holistycznym podejściem pacjenta, jego zaangażowaniem i wiarą w proces terapeutyczny, zaufaniem do lekarza i stosowaniem się do jego zaleceń. Zatem aspekt psychologiczny odgrywa tu istotne znaczenie.

O tym, że leki roślinne muszą podlegać odpowiedniej jakości randominizowanym badaniom klinicznym, wykazującym ich skuteczność i bezpieczeństwo oraz o tym, że badania kliniczne, udowadniające korzyści leków i preparatów roślinnych są niezwykle trudne do przeprowadzenia mówiła prof. dr hab. Iwona Wawer. Barierą w badaniach i w szerokim terapeutycznym stosowaniu są wysokie ceny substancji izolowanych z roślin, lecz nadzieję na ich większą dostępność stwarza postęp w syntezie związków naturalnych.

Po raz pierwszy konferencji towarzyszyły targi zielarskie. Wśród wystawców były obecne firmy: Sativa, Super Sól, Medi-Flowery, Produkty Bonifraterskie, MedFuture, Vitadiet, Just, Ziołowo Mi oraz Zija.

Substancje pochodzenia naturalnego, surowce zielarskie są obecnie w centrum zainteresowania naukowców, lekarzy, fitoterapeutów oraz wielkich rzesz miłośników ziół. Jesteśmy świadkami odkrywania na nowo dawnych i nowych surowców zielarskich, a także intensywnego badania ich składu i właściwości nowoczesnymi metodami w zgodzie ze współczesną medycyną i wiedzą naukową. Warto przekazywać wiedzę o ziołach szerokiemu gronu ich entuzjastów, dlatego serdecznie zapraszamy na kolejną IX Zielarską Konferencję Kobiet, która odbędzie się w dniach 5-7.06.2020 r. – oczywiście w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach.