VI Podkarpacka Olimpiada Energetyczna za nami

I etap, etap szkolny, VI Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty zorganizowanej przez kierunek Energetyka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbył się 3 marca 2020 roku.

Zgłosiło się do niego ponad 300 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego, gorlickiego, strzyżowskiego  oraz  ropczycko-sędziszowskiego. Podczas tego etapu uczniowie rozwiązywali zestaw 20 pytań testowych. Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia wytwarzania, opcjonalnego wykorzystania oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Inicjatywą Olimpiady, podobnie jak w latach ubiegłych, było propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat problemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wskazanie indywidualnych, amatorskich i profesjonalnych sposobów ich rozwiązywania.
W dniu 29 maja 2020 roku odbył się II etap Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej, w którym wzięło udział 30 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w etapie szkolnym. II etap odbył się na innych zasadach niż w latach ubiegłych, czyli nie w obiektach Karpackiej Państwowej Uczelni, a podobnie jak etap pierwszy – on-line. W etapie tym uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań.
Do III etapu Olimpiady, etapu ustnego, dostało się 7 najlepszych uczniów szkół średnich:
1.      Konrad Kij – Zespół Szkół nr 3 w Sanoku
2.      Marcin Marek – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
3.      Bartłomiej Gruchlik – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie
4.      Waldemar Moskal – Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie
5.      Konrad Gawor – Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie
6.      Michał Majewski – II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
7.      Słowik Kacper – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.
Etap ten został przeprowadzony  5 maja 2020 roku z wykorzystaniem licencjonowanej platformy Zoom, umożliwiający kontakt audio i video. Na podstawie rozmowy Komisja Konkursowa w składzie: dr Renata Bal i dr Katarzyna Stanisz-Czupińska wyłoniła trzech najlepszych uczniów. 

Zwycięzcami VI Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej zostali:

I miejsce – Waldemar Moskal – Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie
II miejsce – Bartłomiej Gruchlik – Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

III miejsce – Marcin Marek – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!!

Składamy szczególne podziękowania sponsorom Olimpiady: spółce MPGK w Krośnie, która jest z nami od samego początku,  Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, firmie SPLAST, a także firmie Asseco Busines Solutions oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Rzeszowie bez pomocy, których zorganizowanie olimpiady byłoby niemożliwe.