VI Międzynarodowa Konferencja „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

„…ziół znanie nie tylko pożytek wielki ku zdrowiu przynosi, ale każdemu z onych ludzi,

co koło tego pracowali, sławę i imię nieśmiertelne czyni.”

Marcin z Urzędowa (1500–1575)

Można z przekonaniem stwierdzić, że przytoczone na początku zdanie autorstwa Marcina z Urzędowa trafnie oddaje motywację do pracy naukowej uczestników VI Międzynarodowej Konferencji Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Obradykonferencji współorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów odbyły się w Krośnie w dniach 9 -10 maja 2019 r. pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Krosna. W konferencji, która trwale wpisała się w kalendarz ogólnopolskich, zielarskich spotkań naukowych uczestniczyli badacze z kilkunastu uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetów Medycznych: Śląskiego, Warszawskiego i Wrocławskiego oraz Uniwersytetów: Mikołaja Kopernika w Toruniu, Opolskiego i Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej i PWSZ w Krośnie. Dzięki nim Krosno przez dwa dni było krajową stolicą zielarstwa.

Podobnie jak w poprzednich latach konferencja miała charakter interdyscyplinarny – uczestniczyli w niej specjaliści fitoterapii, kosmetologii, bromatologii, toksykologii, medycyny i farmacji oraz medycyny naturalnej. Przedstawiono 21 referatów oraz zaprezentowano 11 plakatów.

Zgodnie z zamierzeniami organizatorów konferencji autorzy w większości referatów podkreślali w swoich wystąpieniach znaczenie medycyny komplementarnej, tj. wspomagania leczenia realizowanego zgodnie z procedurami medycyny uniwersyteckiej preparatami zielarskimi i odpowiednią dietą. Podczas obrad szczególną uwagę zwrócono na: bezpieczeństwo stosowania oraz ocenę jakości surowców zielarskich obecnych w suplementach i kosmetologii, znaczenie ziół w leczeniu i profilaktyce chorób, a także żywieniu ludzi i zwierząt. Warto podkreślić, że tematyka wykładów wzbudzała żywą i owocną dyskusję.

Na zakończenie obrad Kanclerz PWSZ w Krośnie ufundował nagrodę dla Młodego Naukowca za referat najwyżej oceniony przez Komitet Naukowy Konferencji. W tym roku Szklanego Pegaza w fazie wzrostu otrzymała Aleksandra Wasiak, studentka z koła naukowego ,,Free Radicals” przy Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która przedstawiła wyniki badań dotyczące oceny zawartości magnololu i honokiolu w preparatach z Magnolia officinalis. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że formuła Mistrz i Uczeń będzie znacząco obecna w kolejnych edycjach konferencji zielarskich w Krośnie.

Wszystkim uczestnikom i sympatykom konferencji dziękujemy za twórczy udział w obradach i życzymy wielu sukcesów.