V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych za nami

W dniu 10 czerwca 2021 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca” organizowana przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie. Celem konferencji było rozwijanie zainteresowań naukowych i pasji studentów z różnych regionów Polski, przekazywanie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi oraz integracja międzyuczelniana.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Krosna – Piotr Przytocki oraz Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU.

Wykład inaugurujący konferencję pt. „ Jak z młodzieńczej pasji narodził się geniusz. Krótki szkic o Stanisławie Wyspiańskim” wygłosił dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU.

W konferencji wzięło udział 117 studentów, którzy zaprezentowali 75 autorskich prac. Prelegenci wstępujący na konferencji reprezentowali osiem Uczelni (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnikę Lubelską, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie, Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku, Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica Zamościu, Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie).

Prezentowane prace były niezwykle różnorodne oraz poruszały istotne problemy, z którymi zmaga się współczesny świat. Należy również podkreślić niezwykle wysoki poziom wystąpień.

Dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się za dwa lata.