Ustalenie i ogłoszenie kandydatów do Senatu

Uchwała nr 27/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia kandydatów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Humanistycznym ze stopniem doktora habilitowanego, w której w dwóch kolejnych terminach nie dokonano zgłoszenia