Uroczyste obchody 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika

W dniu 4 kwietnia 2022 roku w Kampusie Politechnicznym KPU Krosno odbyło się rozpoczęcie uroczystych obchodów 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika organizowanych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie we współpracy z Urzędem Miasta Krosna, Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Szczepanika w Krośnie.

Plakat promujący obchody

Podczas przemówienia Rektor KPU dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU podziękował zaproszonym gościom za liczne przybycie oraz podkreślał jak ważna dla naszego regionu, jest krośnieńska Uczelnia, która nieustannie stara się być częścią otoczenia społeczno-gospodarczego naszego miasta i okolic, dając młodzieży szansę na rozwój i zdobycie wyższego wykształcenia. Nawiązując do wielu pasji Jana Szczepanika wskazał na „bolid” zbudowany przez studentów i pracowników KPU w Krośnie.

Celem organizowanego wydarzenia było przybliżenie postaci Jana Szczepanika i jego działalności, a także popularyzująca nauki i innowacji wśród społeczności naszego regionu. Jan Szczepanik nazywany był galicyjskim geniuszem, polskim Da Vinci i Edisonem, co w jego wypadku nie było ani trochę przesadzone. Każda dziedzina, którą się zajmował, przechodziła technologiczną rewolucję i owocowała rozwiązaniami wyprzedzającymi dziesięciolecia. Był autorem wielu wynalazków z dziedziny barwnego tkactwa, techniki filmowej oraz fotograficznej.

Odbiorcami seminarium byli przedstawiciele Urzędu Miasta Krosna, Urzędu Miasta Tarnowa, Uczelni wyższych; Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Wśród gości nie zabrakło posłów na Sejm RP, przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawicieli instytucji państwowych, dyrektorów krośnieńskich szkół ponadpodstawowych, przedstawicieli środowisk kulturalnych miasta Krosna oraz lokalnych przedsiębiorców.

Podczas wydarzenia została odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca wielkiego wynalazcę, a Aula znajdująca się w Kampusie Politechnicznym uczelni przy ul. Jerzego Dmochowskiego 12 otrzymała imię Jana Szczepanika.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej głos zabrał Pan Jacek Lenik – przedstawiciel rodziny Jana Szczepanika, który podziękował za pielęgnowanie pamięci o jego przodku.

Zwieńczeniem wydarzenia był wykład dr inż. Stanisława Rymara Krosno za czasów Jana Szczepanika 1872-1926.

Następnie goście udali się do Muzeum Rzemiosła na wystawę „Jan Szczepanik. Geniusz, wynalazca, konstruktor” oraz do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na widowisko „Ze Szczepanikiem przez wieki” przygotowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krosna.