Umowa z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie podpisana

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie przedłużyła umowę o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wcześniejsza umowa, zawarta pomiędzy obiema uczelniami, obowiązywała od marca 2020 roku. Tym razem umowa została podpisana na czas nieokreślony i dotyczy współpracy w zakresie prowadzenia przez KPU w Krośnie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

To ogromna radość dla naszej uczelnianej społeczności, ponieważ krakowski Uniwersytet objął krośnieńską uczelnię opieką naukową i dydaktyczną. W ramach współpracy obie strony zadeklarowały wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia nauczycieli, organizacji i realizacji praktyk oraz konsultacji w zakresie tworzenia planów studiów.

Ze strony Uniwersytetu umowę podpisał prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ze strony krośnieńskiej Uczelni Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU.

Współpraca między Uniwersytetem Pedagogicznym a KPU w Krośnie jest realizowana od wielu lat. W uczelni gościliśmy z wykładami Rektora UP profesora Kazimierza Karolczaka, który w 2017 roku wygłosił wykład inauguracyjny Ziemiańskie dziedzictwo Podkarpacia, oraz  prorektora ds. nauki, profesora Mariusza Wołosa, który w 2019 roku wygłosił wykład Bolesław Wieniawa-Długoszowski – prawda i mity. Profesor Bogusław Skowronek, ówczesny prorektor ds. kształcenia, wziął udział w obchodach jubileuszu 20-lecia krośnieńskiej uczelni. Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda zasiada w Radzie Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego.

Przedłużenie porozumienia wpłynie korzystnie na dalszy rozwoju współpracy dydaktycznej i naukowej oraz przyniesie korzyści dla obu uczelni.