Udział studentów Dwujęzykowych studiów dla tłumaczy w programie Global Understanding

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie od wielu lat jest członkiem organizacji Global Partners in Education (GPE), działającej przy East Carolina University, jednym z uniwersytetów partnerskich w USA. GPE jest organizacją o globalnym zasięgu, skupiającą ponad 60 instytucji z 32 krajów. Jej działalność obejmuje program Global Understanding, w którym udział biorą studenci dwujęzykowych studiów dla tłumaczy.

W trakcie kursu Global Understanding studenci z Krosna współpracują ze studentami z różnych krajów na całym świecie. W tym roku partnerami studentów dwujęzykowych studiów dla tłumaczy będą studenci ze Stanów Zjednoczonych i Turcji. Z każdą grupą będą pracować przez trzy tygodnie i w tym czasie odbędą sześć 60-minutowych wideokonferencji. Podczas spotkań studenci porozmawiają o życiu studenckim, rodzinie, sensie życia, religii, stereotypach i uprzedzeniach.

Struktura kursu sprzyja budowaniu relacji w czasie zajęć oraz poza nimi. Każdy student współpracuje z partnerem z zagranicy, kontynuując rozmowy rozpoczęte na zajęciach oraz przygotowując wspólny projekt.

Program Global Understanding stwarza przyjazne warunki, w których studenci pewnie wkraczają w świat komunikacji międzykulturowej i zdobywają umiejętności niezbędne do porozumiewania się w globalnym społeczeństwie. Biorąc udział w kursie, studenci poznają różne kultury poprzez interakcje z rówieśnikami, w trakcie których rozmawiają o sprawach, które ich interesują, rozwijają kompetencje komunikacyjne w praktyce i nabywają umiejętności niezbędnych do świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie.

W roku akademickim 2022-23 zajęcia prowadzi dr Joanna Ziobro-Strzępek.