Towarzystwo Wspierania Nauki, Oświaty i Kultury na Podkarpaciu

Celem Towarzystwa jest wspieranie rozwoju nauki, oświaty i kultury na Podkarpaciu, a w szczególności rozwoju lokalnej kadry akademickiej i bazy materialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie).