Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

TPPW założone zostało w celu rozwijania szeroko rozumianej działalności na rzecz promocji kontaktów między Polską i Węgrami oraz współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej pomiędzy Krosnem i partnerami węgierskimi.