Śladami Pika Mirandoli – spotkania literackie


 • Spotkanie 12. Most. Spotkanie wokół książki Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem.
  Wydawnictwo Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oddało do rąk czytelników kolejny tom serii wydawniczej Bibliotheca Pigoniana, tom poświęcony dorobkowi autora Innego Świata. Ukazanie się tej książki uczciliśmy 25 marca 2021 roku wraz z autorami zamieszczonych w nim studiów oraz przyjaciółmi twórczości wielkiego pisarza. Konferencja na platformie ZOOM odbyła się w ramach literackich spotkań Śladami Pika Mirandoli […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 11. Stanisław Pigoń – Z Komborni w świat. Wspominki z obozu w Sachsenhausen
  Tekst przygotował dr Dominik Wróbel             W szczególnej oprawie, bo za pośrednictwem łącz internetowych, spotkali się przedstawiciele środowisk akademickich Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Wydziału Filologicznego UJ oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, aby dyskutować o powrocie na rynek wydawniczy wyjątkowych tekstów patrona krośnieńskiej uczelni, prof. Stanisława Pigonia. Gospodarzem spotkania był profesor Grzegorz Przebinda, pomysłodawca i […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 10. Świadek ponadczasowego doświadczenia – spotkanie z prof. Włodzimierzem Boleckim
  Wykład profesora Włodzimierza Boleckiego, który odbył się w sali senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, w ramach serii Śladami Pika-Mirandoli, prowadzony przez Rektora PWSZ, prof. dr hab. Grzegorza Przebindę i panią dr Leokadię Styrcz-Przebindę, zamykał cykl Herlingowskich spotkań, rozpoczęty międzynarodową konferencją, zorganizowaną w Krośnie we wrześniu 2019 roku. W grudniu gościliśmy profesora Zdzisława […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 9. Od Jercewa do Neapolu – dr hab. Zdzisław Kudelski
  18 grudnia 2019 roku gościliśmy w naszym bibliotecznym cyklu „Śladami Pika Mirandoli” Zdzisława Kudelskiego, profesora  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitnego badacza i wydawcę dzieł Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W latach 1988-2002 był on kuratorem krajowych wydań jego utworów. Spotkanie to stanowiło dopełnienie międzynarodowej konferencji „Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem”, która odbyła się w murach naszej uczelni 17-18 września 2019 roku. […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 8. Pamięć Kantora – spotkanie z Prof. Krzysztofem Pleśniarowiczem.
  W bibliotecznym cyklu spotkań prowadzonych przez dr Leokadię Styrcz-Przebindę, pt. „Śladami Pika Mirandoli”, studenci wraz z pracownikami PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie uczestniczyli 9.04.2019 roku w spotkaniu, które w pełni zasługuje na miano niezwykłego. Jego celem było wspieranie rozwoju duchowo-estetycznego młodzieży oraz kształtowanie jej postaw. Spotkanie poświęcone było Tadeuszowi Kantorowi. Wystąpił jego wybitny znawca i biograf, […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 7. Prof. Luigi Marinelli w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  18. 03. 2019 roku w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu z najwybitniejszym obecnie włoskim polonistą i slawistą, uhonorowanym w 2015 roku tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego – profesorem Luigim Marinellim. Wpisuje się ono w nasz  cykl „Śladami Pika-Mirandoli” i równocześnie w serię „Spotkań Wschodnich” prowadzoną przez UJ w Krakowie od […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 6. Piotr Fast – „Borys Akunin – dzieło i jego przekłady”
  17.10.2018 roku w Bibliotece PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie literackie z cyklu „Śladami Pika-Mirandoli”. Naszym gościem był profesor Piotr Fast z Uniwersytetu Śląskiego. Możemy się poszczycić, że mamy w zbiorach bibliotecznych wiele spośród wydawnictw, których jest on redaktorem naczelnym. Należą do nich: ceniony od lat kwartalnik Przegląd Rusycystyczny i seria […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 5. Dr hab. Magdalena Heydel – „Tłumaczenia Conrada. Tłumaczenie Conrada”
  6. 06. 2017 roku obchodziliśmy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Dzień z twórczością Josepha Conrada. Nasza biblioteka, pod okiem pani Judyty Zajdel, zaprezentowała z tej okazji piękną ekspozycję jego książek (w tym dzieła z trudno dziś dostępnej 27-tomowej edycji PIW z 1974 roku) oraz opracowań o nim (biografie Zdzisława Najdera i […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 4. Dr hab. Marzena Chrobak – „Eduardo Mendoza i jego Barcelona”
  Dnia 10 maja 2017 roku odbył się pierwszy w historii naszej uczelni Dzień Hiszpański. Zorganizowany został przez studentów drugiego i trzeciego roku filologii angielskiej o specjalizacji język angielski z językiem hiszpańskim pod przewodnictwem mgr Roberto Martineza, wykładowcy języka hiszpańskiego. Inicjatywa została poparta przez kierownika Zakładu Filologii Angielskiej, dr Władysława Chłopickiego. W wydarzeniu brali udział studenci i […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 3. „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa – rodzinny przekład pierwszej świeżości
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie już kolejny raz zgromadziła w swoich murach niezwykle licznych miłośników literatury światowej najwyższego lotu. Po niedawnym spotkaniu z wybitnym krośnianinem, tłumaczem i językoznawcą – Jerzym Czechem, który przedstawiał słuchaczom wyjątkowość zawodu tłumacza, tym razem wszyscy zainteresowani mieli możliwość porozmawiać z rodziną tłumaczy: prof. dr hab. Grzegorzem […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 2. Jerzy Czech – tłumacz, poeta i publicysta na spotkaniu w PWSZ w Krośnie
  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu „Śladami Pika Mirandoli – Spotkania literackie”. Gościem pierwszego spotkania będzie Jerzy Czech – tłumacz, poeta i publicysta. Spotkanie odbędzie się 19 października 2016 roku o godz. 13.00 w Bibliotece PWSZ przy Rynku 1, sala 202.   Jerzy Czech ur. 1952. Tłumacz, poeta, publicysta. Z wykształcenia matematyk. Mieszka w Poznaniu, utrzymuje się z pracy literackiej. Debiutował wierszami satyrycznymi […]
  Czytaj dalej
 • Spotkanie 1.”Jak poeta z poetą. Rozmowa Różewicza z Miłoszem”
  6 maja 2014 roku – przy sali wypełnionej studentami Języka i Kultury Rosji, Języka Rosyjskiego dla Biznesu oraz Dwujęzykowych Studiów dla Tłumaczy, opcji ang.-niem. i ang.-ros. – odbyło się spotkanie w Kole Naukowym Rusycystów „Досуг”. Zaszczyciły je swą obecnością władze naszej szkoły: Rektor PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie prof. Grzegorz Przebinda, Prorektor –  prof. Zbigniew […]
  Czytaj dalej