Studia podyplomowe

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH

Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” będzie posiadał wiedzę z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa rolniczego oraz podstaw nawożenia, ochrony roślin, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, agrobiznesu, marketingu artykułów rolnych oraz rachunkowości gospodarstw rolnych. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent nabędzie praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa rolniczego, zdobywania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zdobędzie uprawnienia do zakupu ziemi.

Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów szkół wyższych innych niż rolnicze. Pozwolą uzyskać kwalifikacje rolnicze w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2015 poz. 1433 i 2179). Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli na uzyskanie kwalifikacji nadających uprawnień do zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy oraz pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne nabyć kwalifikacji rolnicze wymaganych w PROW 2014-2020.

Wykaz modułów tematycznych:Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt, Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, Agrobiznes i podstawy marketingu, Rachunkowość rolnicza, Fundusze UE w rozwoju obszarów wiejskich, Systemy informatyczne w produkcji rolniczej, Ochrona roślin uprawnych, Nasiennictwo i nowoczesne trendy w hodowli roślin, Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia, Technika rolnicza, Podstawy kontroli weterynaryjnej.

 

ZIOŁA, SUPLEMENTY DIETY I KOSMETYKI NATURALNE

Oferta skierowana do:

przedsiębiorcy zajmującego się produkcją i sprzedażą ziół, suplementów diety i kosmetyków, pracowników i właścicieli sklepów zielarskich, zielarsko-medycznych oraz kosmetycznych i drogerii, lekarzy, kosmetologów, kosmetyczek, farmaceutów, pielęgniarek, dietetyków, pracowników centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwentów zdrowia publicznego, osób zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, osób planujących otwarcie sklepu ze zdrową żywnością, z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeutów chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego, pracowników firm kosmetycznych.

Wymagania: Ukończenie studiów co najmniej I stopnia.

Czas trwania: 2 semestry.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia drogerii i sklepu zielarsko-medycznego. Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, chemii, biochemii, zarządzania jakością oraz oceny jakości surowców i produktów zielarskich,  kosmetycznych i żywności funkcjonalnej. Absolwent posiada umiejętności oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich, suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko.

Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z produkcją, przechowywaniem i handlem wyrobami kosmetycznymi, zielarskimi, suplementami diety i żywnością funkcjonalną; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.