Zakład Pielęgniarstwa – Centrum Symulacji Medycznej

LOKALIZACJA

ul. Kazimierza Wielkiego 6

38-400 Krosno

WYPOSAŻENIE CENTRUM

Centrum Symulacji Medycznej (CSM) to miejsce, gdzie studenci Pielęgniarstwa zdobywają, ćwiczą i kształtują umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

CSM składa się z następujących sal:

– sala pielęgniarska symulacji wysokiej wierności

– sala umiejętności pielęgniarskich

– sala umiejętności technicznych

– sala BLS

– sala ALS

– sala egzaminu OSCE

Sale wyposażone są w sprzęt najwyższej jakości. Symulatory wysokiej wierności dokładnie odwzorowują rzeczywistego pacjenta. Symulatory mogą płakać, kaszleć, mieć drgawki, a nawet krwawić. Trenażery posiadają funkcje umożliwiające ćwiczenia w ramach przedmiotów kształtujących umiejętności praktyczne: m.in. założenie wkłucia obwodowego, wykonanie iniekcji domięśniowej, założenie cewnika do pęcherza moczowego, czy założenie zgłębnika do żołądka. Aparatura podłączona do symulatora pokazuje jego parametry życiowe, pozwala na szybkie reagowanie i dostosowanie działań pielęgniarskich do dynamiki zmian. W strukturach CSM można nie tylko zdobywać wiedzę, ale również praktykować umiejętności w środowisku bezpiecznym zarówno dla uczącego jak i pacjenta-symulatora.

OFERTA

Ćwiczenia, które można realizować w CSM:

– warsztaty z przeprowadzania podstawowych zabiegów związanych z pobytem pacjenta w oddziale

– warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

– wizytacja sali pielęgniarskiej symulacji wysokiej wierności (możliwość osłuchiwania symulatora, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi) – realizacja krótkiego scenariusza, podczas którego uczestnicy będą brali w nim aktywny udział

– warsztaty z wykorzystaniem drobnego sprzętu medycznego – ciśnieniomierze, aparaty do pomiaru tkanki tłuszczowej i ostrości wzroku