Zakład MiBM – Laboratorium wibroakustyki i diagnostyki maszyn

LOKALIZACJA

Kampus Politechniczny
ul.  Żwirki i Wigury 9a
38-400 Krosno
Zakład MiBM

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 1. Analizator dźwięku i drgań SVAN 947.
 2. Analizator dźwięku i drgań SVAN 958.
 3. Mikrofony pomiarowe pola swobodnego ½” GRAS typ 40 AE
 4. Przetworniki drgań (akcelerometry PCB)
 5. Głowica laserowa Polytec
LABORATORIUM OFERUJE
 1. Pomiary i ocena hałasu w środowisku, zgodnie z metodykami referencyjnymi (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pobieranej wody, Dz Dz.U.z2014 r. poz. 1542)
 2. Pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń metodą techniczną i orientacyjną w warunkach insitu, wg PN EN ISO 3744:2011 (metoda techniczna) i PN-EN ISO 3746:2011 (metoda orientacyjna)
 3. Pomiary i ocena hałasu w budynkach – wg PN-B-02151/02:2018
 4. Pomiary i ocena własności akustycznych wnętrz. Pomiar czasu pogłosu metodą impulsu fizycznego
 5. Pomiary i ocena drgań oddziałujących na ludzi w budynkach wg PN-B-02171 oraz drgań oddziałujących na konstrukcje budynków wg PN-B-02170
 6. Pomiary prędkości drgań metodą bezkontaktową za pomocą wibrometru laserowego.