Zakład MiBM – Laboratorium metrologii i systemów pomiarowych

LOKALIZACJA

Kampus Politechniczny
ul.  Żwirki i Wigury 9a
38-400 Krosno
Zakład MiBM

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

1. maszyna współrzędnościowa z głowicą uchylano-obrotową  – LK Metrology  Altera 7.5.5
2. 6-osiowe ramie pomiarowe – SMART 630
3. chropowatościomierz – Starret SR 400
4. projektor pomiarowy – Starret
5. suwmiarki
6. mikrometry
7. kątomierze
8. transametry
9. czujniki zegarowe
10. płytki wzorcowe
11. płyty traserskie
12. wzorce chropowatości
13. wałeczki pomiarowe

LABORATORIUM OFERUJE

1. wykonywanie pomiarów kontrolnych przyrządami typowo warsztatowymi
2. wykonywanie pomiarów kontrolnych na maszynie współrzędnościowej
3. tworzenie programów pomiarowych na podstawie modelu CAD
4. wykonywanie pomiarów przenośnym ramieniem pomiarowym
5. pomiar chropowatości powierzchni
6. tworzenie modeli 3D na podstawie pomiarów