Zakład MiBM – Laboratorium mechaniki płynów

LOKALIZACJA

Kampus Politechniczny
ul.  Żwirki i Wigury 9a
38-400 Krosno
Zakład MiBM

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
  1. stanowisko do wyznaczania charakterystyk współpracy wentylatorów w układzie szeregowym lub równoległym (z możliwością zmiany obrotów)
  2. stanowisko do wyznaczania charakterystyki przepływowej wentylatora z możliwością wykonania pomiarów dla różnych prędkości obrotowych wirnika wentylatora
  3. stanowisko do wyznaczania współczynników strat liniowych i różnych strat miejscowych przy przepływach powietrza przez rurociągi o przekroju okrągłym
  4. tunel aerodynamiczny o zamkniętej przestrzeni pomiarowej – o wymiarach 305mm x 305mm x 600mm
LABORATORIUM OFERUJE
  1. Pomiar siły nośnej, siły oporu, momentu pochylającego niewielkich modeli
  2. Cechowanie (wzorcowanie) przyrządów do pomiaru różnicy ciśnień (manometrów)
  3. Cechowanie kryz pomiarowych
  4. Cechowanie anemometrów (w tunelu aerodynamicznym)