Zakład MiBM – Laboratorium inżynierii odwrotnej

LOKALIZACJA

Kampus Politechniczny
ul.  Żwirki i Wigury 9a
38-400 Krosno
Zakład MiBM

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
  1. Skaner Smart Scan HE 3D
LABORATORIUM OFERUJE
  1. pełną geometrię przestrzenną obiektu
  2. skanowanie obiektów z wysoką dokładnością