Zakład MiBM – Laboratorium badań i oceny wyrobów przemysłowych

LOKALIZACJA

Kampus Politechniczny
ul.  Żwirki i Wigury 9a
38-400 Krosno
Zakład MiBM

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 • przecinarka precyzyjna do preparacji próbek
 • 2 szlifierki Forcipol 2V do zgładów
 • mikroskop stereoskopowy do obserwacji makrostruktury
 • mikroskop metalograficzny MICRO MJL
 • mikroskop metalograficzny NEOFOT 32
 • komorowy piec laboratoryjny
 • defektoskop ultradźwiękowy DI60
 • defektoskop magnetyczny
 • preparaty do defektoskopii penetracyjnej
 • spektrometr rentgenowski Delta OLYMPUS
 • spektrometr iskrowy Belec Compact Port
LABORATORIUM OFERUJE

Badania makro i mikrostruktury materiałów konstrukcyjnych:

 • badania makroskopowe metali
 • badania ziarnistości materiałów metalowych
 • preparacja próbek do zgładów metalograficznych
 • inkludowanie próbek
 • przygotowanie i obserwacja zgładów
 • badania hartowności stali
 • badanie składu chemicznego stopów metali
 • badania nieniszczące elementów konstrukcji