Zakład Budownictwa – Laboratorium inżynierii drogowej

KONTAKT

Kampus Politechniczny

Jerzego Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

Zakład Budownictwa

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

Lp.

Nazwa aparatury

Przeznaczenie

1

Mobilna wiertnica do rdzeni umożliwiająca wykonywanie odwiertów o średnicy do 150 mm

Zestaw zawiera:

 a. Przyczepę jednoosiową, na której zainstalowana jest wiertnica, wyposażoną zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym

b. Silnik benzynowy o mocy min 6.5 KM

c. Mechanizm śrubowy, który umożliwia ścisłą kontrolę nad przebiegiem wierceń i szybki powrót po zakończeniu wiercenia

d. System dozowania wody wraz z pojemnikiem min 50l

e. Wymienne koronki do wiercenia w betonie i asfalcie – 2 zestawy

2

Ugięciomierz dynamiczny do badań nawierzchni drogowych

 

 

Ugięciomierz dynamiczny, w którym obciążenie testowe jest przekazywane na nawierzchnie  – symulujący przejazd pojazdu ciężkiego.

Urządzenie obciążeniowe 15 kg (średniociężka płyta dynamiczna) z 2,0-krotną siłą nacisku dla wymaganych większych nośności tłuczniowych nawierzchni dróg, zakres pomiarów wartości Evd od 30 MN/m2 – 150 MN. Wyposażone w prowadnicę z uchwytem z poziomicą i ochronę spustu; płytę obciążającą 300mm2. Interfejs do zbierania danych w terenie.
Oprogramowanie w języku polskim, możliwość analizy statystycznej, możliwość wprowadzania tekstu w mierniku, eksportu i zapisu danych w plikach .csv, txt. współpraca programu z mapami, Google Maps, Google Earth, Street View, mobilna aplikacja na smartfona / tableta, licencja wielostanowiskowa, dożywotnie aktualizacje, możliwość bezprzewodowego pomiaru (np. Bluetooth, Wi-Fi, itp.) połączenia płyty z miernikiem, wewnętrzna pamięć miernika dla minimum 2000 pomiarów, oprogramowanie w języku polskim. Wyposażenie: komputer pomiarowy, obudowa rejestratora z klasą ochrony IP 53 lub lepszą, wymagana certyfikacja klasy
2.3. Wyposażone w prowadnicę z uchwytem z poziomicą i ochronę spustu; płytę obciążającą 300mm

3

Profilograf laserowy do badania współczynnika International Rougness Index – IRI

 

 

 

Przeznaczony do rejestracji podłużnego profilu drogi w wielu śladach pomiarowych (torach podłużnych), wraz z komputerem i oprogramowaniem. System musi zawierać min. 1 akcelerometr, 1 laserowy optyczny miernik odległości, 1 czujnik odległości montowany na kole oraz system montażowy zawierający odpowiedni zestaw elektroniki do rejestracji sygnału z Czujników (tj. zestaw sprzętowy/programowy do automatycznej rejestracji oraz wstępnego przetwarzania danych w terenie). Musi być możliwość montażu systemu na haku samochodu z tyłu pojazdu przy pomocy blokowania i odblokowywania 1 śruby. System musi być zdolny do pomiaru, obliczenia w czasie rzeczywistym, wyświetlenia i zapisania (na dysku twardym PC) danych o profilu wzdłużnym oraz równości w śladzie jednego koła oraz pozycji samochodu i prędkości. System musi zdolny do wykonywania badań z prędkością maks. 115 km/h. Funkcja ta umożliwia badania w terenach, gdzie występuje dużo skrzyżowań, świateł, znaków stop.

4

Ugięciomierz belkowy Benkelmana

 

 

 

Służy do określenia nośności nawierzchni poprzez oznaczenie ugięcia powstałego pod wpływem oddziaływania kół bliźniaczych pojazdu obciążonego do nacisku tylnej osi wg normy BN-70/8931-06. Dokładność pomiaru ugięć: nie gorsza niż 0,01 mm. Wyposażony w system elektronicznej rejestracji
Wyposażony w pojemnik transportowy. Możliwość transferu danych do komputera
Ciężar urządzenia – do 16 kg.

5

Ubijak Marshalla

 

 

 

Automatyczny przyrząd przeznaczony do zagęszczania próbek mineralno-asfaltowych oraz oznaczania ich stabilności metodą Marshalla wg NORMY PN EN 12697-30. Ubijak  wyposażony w:  Młot zgodny z normą PN EN 12697-30; Napęd łańcuchowy podnoszący młot; Licznik uderzeń; Mechanizm automatycznego podnoszenia młota do pozycji zerowej; Programowalny sterownik umożliwiający wybór ilości uderzeń dla badania; System automatycznego zatrzymania młota po zakończeniu badania; Podstawę cementową, podstawę metalową

6

Prasa Marshalla 50 kN

 

 

 

Urządzenie do pośredniego określenia wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych oraz stabilności, płynięcia i wartości ilorazu Marshalla próbek mineralno-asfaltowych WG NORMY PN EN 12697-23, -34. Prasa przeznaczona do pośredniego określenia wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych oraz stabilności, płynięcia i wartości ilorazu Marshalla próbek mineralno-asfaltowych WG NORMY PN EN 12697-23, -34. Prasa musi umożliwiać również badanie Leutnera. Prasa oparta na konstrukcji dwukolumnowej. Prasa powinna być wyposażona w: elektroniczny system rejestracji przemieszczeń; zabezpieczenie przed przeciążeniem i przekroczeniem przemieszczenia; automatyczny wyłącznik; wbudowany panel sterowania; precyzyjny czujnik przemieszczenia 50×0,01 mm; interfejs RS 232 do podłączenia komputera; stolik badawczy Ø280 m; szczęki Marshalla; prędkość przesuwu tłoka nie gorsza niż 50 mm/min; maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 50 kN. Oprogramowanie do prasy wg normy PN EN 12697-34. Umożliwiające przeprowadzenie testów Marshalla i CBR oraz badanie wytrzymałości na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia. Zgrywanie, edycja i archiwizacja pomierzonych wartości siły i przesunięcia. Kompatybilne z systemem Windows. Dodatkowe wyposażenie: Szczęki Marshalla wg normy PN EN 12697-23, -34; Szczęki Marshalla wg normy PN EN 12697-34; Forma do kalibracji szczęk Marshalla; Szczęki Leutnera ø152 mm, h=310 mm; Szczęki Leutnera ø102 mm, h=210 mm

7

Zestaw piktometrów szklanych do oznaczania gęstości ziaren i nasiąkliwości

 

 

 

Wykonanie z borokrzemowego szkła. Komplet zawierający piknometr 500ml,  1000ml , 2000ml z nasadkami.
Do zestawu musi być dołączony lejek, który ułatwia napełnianie piknometrów.
Piknometry muszą być zgodne z normą PN-EN 1097. 6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.

Aparat próżniowy do badania gęstości asfaltów przeznaczony do badania gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z normą PN EN 12697-5.
Do badań przeprowadzanych na mieszankach mineralno-asfaltowych w stanie luźnym zawierających asfalt drogowy, asfalt modyfikowany lub inne lepiszcza bitumiczne stosowane do mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Zestaw zawiera:. 4 cylindry próżniowe z oknem wizyjnym i perforowanym dnem: Średnica cylindra: Ø140 mm. Średnica dna perforowanego: Ø100 mm.. Podstawa próżniowa z precyzyjnym ciśnieniomierzem do odpowietrzana próbek:
– w piknometrach o pojemności 500, 1000, 2000 ml
– cylindrach Marshalla Ø 101,6 mm

OFERTA
  • pomiar równości nawierzchni drogowej (poprzecznej i podłużnej) – IRI
  • pobieranie próbek rdzeniowych z nawierzchni (odwierty)
  • badanie wytrzymałości na ściskanie betonu nawierzchniowego
  • badanie nośności podłoża i podbudów drogowych
  • wybór sposobu wzmocnienia podłoża gruntowego