Pracownia analityczna

LOKALIZACJA

Kampus Politechniczny
ul. Jerzego Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
Zakład Towaroznawstwa
Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 • analizator składu chemicznego mleka i produktów mlecznych Bentley B-150
 • mikroskop laboratoryjny z kamerą
 • moduł do oznaczania azotu i białka metodą Kjeldahla – firmy Büchi
 • zestaw do ekstrakcji – Soxhleta
 • mineralizator
 • dejonizator wodny – SolPure7
 • łaźnia wodna
 • wielofunkcyjny analizator do ilościowych i jakościowych analiz surowców oraz produktów spożywczych, działający w oparciu o cieczowy licznik scyntylacyjny i luminometrię–Charm II
 • wirówka Gerbera do oznaczania zawartości tłuszczu
 • precyzyjny licznik bakterii i komórek somatycznych
 • urządzenie do oznaczania komórek bakteryjnych i somatycznych w mleku – IBC
 • Egg Analyzer – analizator jaj
 • Egg Force Reader – czytnik wytrzymałości jaj
 • kolorymetr – Konica Minolta
 • suszarka laboratoryjna
LABORATORIUM BADAŃ I OCENY ŻYWNOŚCI OFERUJE

 1. Analiza składu mleka i produktów mleczarskich – pomiar parametrów chemicznych (tłuszcz, białko, laktoza, sucha masa)
 2. Ocena jakości jaj konsumpcyjnych – wytrzymałość skorupki, barwa żółtka, świeżość jaja
LABORATORIUM AKREDYTOWANE: nie