Laboratorium Badań Elementów i Konstrukcji Inżynierskich  

KONTAKT

Kampus Politechniczny

ul. Jerzego Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

Zakład Budownictwa

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

 

Lp.

Nazwa aparatury

Przeznaczenie

1

Uniwersalny system do badań własności wytrzymałościowych dla obciążeń min. 600 kN

System składający się z: Ramy maszyny wytrzymałościowej dwukolumnowej z napędem hydraulicznym; Głowicy pomiarowej; Elektroniki sterująco-pomiarowej z komputerem; Akcesoriów do badań wytrzymałościowych, Optycznego systemu korelacji obrazu. Maszyna wytrzymałościowa przeznaczona do badań elementów o nośności do 600 kN swoim zakresem obciążenia powinna posiadać możliwość generacji siły o wartości większej niż 600 kN (do 1000 kN), ze względu na możliwość przeprowadzenia testów badawczych.

Rama wytrzymałościowa: Rama wytrzymałościowa dwukolumnowa z napędem hydraulicznym o obciążalności min 600 do1000 kN; Rama maszyny posiadająca dwie przestrzenie testowe: górną dla testów rozciągania i dolną dla testów ściskania i zginania. Całkowita wysokość przestrzeni do testów rozciągania: minimum 1015 mm; Całkowita wysokość przestrzeni do testów ściskania: minimum 1000 mm; zakres długości próbek w testach rozciągania: do minimum 1320 mm; prześwit pomiędzy kolumnami: minimum 740 mm; Zakres prędkości testowych: nie mniejszy niż 0,05 mm/min do 100 mm/min.

Głowica pomiarowa siły o obciążalności do 1000 kN – Klasa dokładności głowicy pomiarowej siły nie gorsza niż 0,5 wg ISO 7500-1 w zakresie przynajmniej od 2 kN do 1000 kN;

Akcesoria do badań wytrzymałościowych – Uchwyty hydrauliczne klinowe do testów rozciągania: zakres obciążeń do 1000 kN; zestaw wkładek radełkowanych do próbek płaskich o szerokości do 100 mm i grubościach w zakresie minimum od 0 do 70 mm; zestaw wkładek z rowkiem „V” do próbek okrągłych o średnicach w zakresie minimum: od 3,2 mm do 12,5 mm; Tarcze do testów ściskania.

Ekstensometr zaciskowy osiowy

System cyfrowej analizy mikro oraz makro struktury próbki z możliwością otrzymywania obrazu struktury próbki z funkcją synchronicznego zapisu procesu badań oraz opcjonalną możliwością integracji w obrębie oprogramowania komputerowego maszyny wytrzymałościowej – powiększenia regulowane w zakresie do 100x; wbudowana kamera cyfrowa z matrycą nie gorszą niż 1.3 Megapikseli; obiektyw ze zmienną ogniskową, zapewniający filmowanie próbki w skali mikro i makro; zintegrowany system monochromatycznego diodowego podświetlenia oparty o źródło światła białego LED; filtr polaryzacyjny; komunikacja z komputerem poprzez port USB; oprogramowanie

2

Zespołu siłowników
i stend badawczy do realizacji wszechstronnych badań wytrzymałościowych – dynamicznych
i statycznych

Praca w układzie złożonych stanów obciążenia. Umożliwia badania zarówno pojedynczych elementów jak również zespołów elementów, układów połączeń oraz konstrukcji, wraz ze sterowaniem i oprogramowaniem.

Stanowisko badawcze „Stend” stanowi stalowa rama będąca konstrukcją oporową dla hydraulicznych urządzeń wymuszających obciążenia. Składa się z siłowników hydraulicznych wraz z systemem sterowania i zasilania, pozwalającym uzyskać pełną kontrolę nad wymuszanymi obciążeniami w czasie rzeczywistym. Powinno być wyposażone w system zbierania i akwizycji danych, pozwalający na pomiar szeregu wielkości opisujących przebieg zmian zachodzących w badanych elementach i połączeniach konstrukcyjno-budowlanych, tj. belek, płyt, krótkich wsporników, połączeń.

W skład stanowiska wchodzą:

– siłownik o maksymalnej sile wymuszającej 250 kN i maksymalnym przesuwie 250 mm, umożliwiającym wymuszenie obciążeń statycznych i dynamicznych (dla wymienionego siłownika należy przewidzieć montaż trawersy kontaktowej umożliwiającej przyłożenie oddziaływania w 2 miejscach styku z badanym elementem – badanie belek),

– siłownik o maksymalnej sile wymuszającej 100 kN i maksymalnym przesuwie 250 mm, umożliwiającym wymuszenie obciążeń statycznych i dynamicznych w pionie i poziomie. Elektroniczny system pozwalający na niezależne sterowanie pracą dwóch siłowników w oparciu o pomierzone w czasie rzeczywistym wielkości siły nacisku tłoka i wysuwu.

Zespół siłowników pomiarowych klasy 0,5: 1 x 250 kN , 1x 100kN  oraz stendu badawczego.

1. Siłownik dla obciążeń dynamicznych +/- 250 kN klasy 0,5 – 1 sztuka

– skok roboczy: +/- 125 mm (całkowity 250 mm)

– maksymalna długość konstrukcji siłownika: 905 mm

– siłownik powinien osiągnąć prędkość 0,1 m/s przy pracy jednoczesnej obu siłowników bez obciążenia.

– głowica pomiarowa siły klasy 0,5 +/-250 kN

– zintegrowany czujnik pomiaru położenia siłownika

– wykonanie siłownika w technologii bezuszczelkowej i łożyskowania hydrostatycznego, gwarantujące  nielimitowany ilością cykli pracy okres użytkowania. Łożyska hydrostatyczne muszą zapewniać odporność siłownika na działanie siły bocznej do wartości min 14 kN przy pełnym 250mm wysuwie tłoka.

2. Siłownik dla obciążeń dynamicznych +/- 100 kN klasy 0,5 – 1 sztuka

– skok roboczy: +/- 125 mm (całkowity 250 mm)

– maksymalna długość konstrukcji siłownika: 905 mm

– siłownik powinien osiągnąć prędkość 0,2 m/s przy pracy jednoczesnej obu siłowników bez obciążenia.

– głowica pomiarowa siły klasy 0,5 +/-100 kN

– zintegrowany czujnik pomiaru położenia siłownika

Ponadto wykonujemy standardowe badania betonu zarówno właściwości mechanicznych jak i fizycznych

3

System pomiarowy z zakresu tensometrii oporowej

System pomiarowy z zakresu tensometrii oporowej:

– wzmacniaczy pomiarowych

– przetworników drogi

– oprogramowania

System pomiarowy pozwalający na analizę i zarządzenie danymi pomiarowymi, który umożliwia definiowanie i automatyzację sekwencji pomiarowej np. zerowanie wyniku po czasie, włączenie/odłączenie kanału pomiarowego oraz synchronizację danych pomiarowych oraz obrazu zarejestrowanego z zewnętrznego urządzenia w postaci systemu opartego na cyfrowej korelacji obrazów (obrazu z kamery).

Wzmacniacz pomiarowy x 2 szt; co najmniej ośmiokanałowy uniwersalny wzmacniacz pomiarowy o wysokiej dynamice:

Ośmiokanałowy wielofunkcyjny wzmacniacz pomiarowy w samodzielnej przenośnej obudowie umożliwiający jednoczesną akwizycję danych na wszystkich kanałach z użyciem przetwornika A/C o rozdzielczości min.24bit, mogący współpracować z różnymi typami przetworników pomiarowych. Wzmacniacz powinien być wyposażony w port CAN do współpracy z min 128 czujnikami w sieci CAN (wg. ISO 11898 ). Czujniki drogi x 4 szt.

4

Prasy do badania betonu

Urządzenie zautomatyzowane – siła nacisku 3000kN pomiary wg PN-EN

5

Prasa do badania zapraw

Urządzenie zautomatyzowane – siła nacisku 300Kn

6

Suszarki laboratoryjne

Urządzenie przeznaczone jest do ogrzewania i suszenia materiałów niesterylnych. pomiary wg PN-EN

7

Wanny do przechowywania próbek

Beton, zaprawy,

8

Zamrażarka do cykli zamrażania i odmrażania

Badania mrozoodporności betonu stwardniałego pomiary wg PN-EN

9

Wytrząsarka laboratoryjna –

Analizy sitowe, zestawy sit – pomiary wg PN-EN

10

Waga hydrostatyczna

Urządzenie przeznaczone wyznaczenia gęstości materiałów budowlanych – pomiary wg PN-EN

12

Formy do betonu

Kompletny zestaw normowy wg PN-EN

OFERTA
  • ocenę nośności normowej i użytkowej istniejących obiektów inżynierskich
  • opracowywanie technologii napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych
  • sprawowanie nadzoru przy realizacji konstrukcji
  • statyczne i dynamiczne badania modeli
  • elementów konstrukcji, połączeń i gotowych wyrobów budowlanych z zastosowaniem uniwersalnego stendu (250kN 125KN ) przestawnego systemu badawczego
  • okresowe pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli
  • specjalistyczne badania materiałowe
  • przeglądy niedostępnych miejsc w budowlach, maszynach, instalacjach itp.
  • Bezkontaktowy system pomiarów przemieszczeń 3D oraz odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazu (DIC)