Zakład Towaroznawstwa – audyty

KONTAKT

tel: 13 43 755 80
e-mail: ig@kpu.krosno.pl
ul. Jerzego Dmochowskiego 12 Krosno 38-400 

OFERTA
  • Doradztwo w zakresie systemu ISO 9001 w formie bieżącej oceny stopnia spełnienia wymagań normy, wskazujące potencjał do doskonalenia – dla firm, które posiadają już wdrożony system ISO 9001
  • Doradztwo w zakresie systemu ISO 9001 przygotowujące do wdrożenia systemu ISO 9001, wskazujące ewentualne obszary do poprawy – dla firm, które planują wdrożenie
  • Doradztwo w zakresie narzędzi LEAN MANUFACTURING np. 5S, SMED