Zakład Towaroznawstwa – Analizy, opinie i usługi

KONTAKT

tel: 13 43 755 80
e-mail: ig@kpu.krosno.pl
ul. Jerzego Dmochowskiego 12 Krosno 38-400

OFERTA

1. Doradztwo w zakresie narzędzi LEAN MANUFACTURING np. 5S, SMED.
2. Szkolenie nt. „Zasady prowadzenia odbiorów jakościowych partii towaru wg systemu AQL w branży szklarskiej”.
3. Szkolenia/warsztaty z zakresu „Praktycznego zastosowania wybranych narzędzi i metod zarządzania jakością w rozwiązywaniu problemów jakościowych”:
•    Diagram Ishikawy
•    Diagram Pareto-Lorenza
•    Diagram zależności (relacji)
•    Diagram macierzowy
•    Diagram systematyki
•    Diagram procesu podejmowania decyzji (plan działania)
•    Histogram
•    KANO
•    FEMA
4. Szkolenia/warsztaty z zakresu „Kreowania nowego produktu i opracowania strategii marketingowej”:
•    Proces tworzenia nowego produktu
•    Przeprowadzanie segmentacji
•    Tworzenie persony
•    Opracowanie strategii marketingowej
•    Nowoczesne formy promocji
5. Warsztaty nabywania i rozwijania umiejętności praktycznych dotyczących sprawdzania  wrażliwości smakowej, węchowej, dotykowej oraz wrażliwości zmysłu wzroku.
6. Ocena produktów spożywczych w oparciu o zastosowanie metod stosowanych w ocenie sensorycznej.