Zakład Budownictwa – Analizy, opinie i usługi

KONTAKT

Kampus Politechniczny

Jerzego Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

Zakład Budownictwa

OFERTA
 • Laboratorium Konstrukcji Inżynierskich
 • Laboratorium Badań Elementów
 • Laboratorium Inżynierii Drogowej
 1. konsultacje i współpraca we wdrażaniu nowych technologii i materiałów budowlanych
 2. projektowanie betonu, kontrola wytwarzania, konsultacje i badania laboratoryjne betonu dla jego wytwórców
 3. kompleksowe rozwiązywanie problemów dotyczących technologii betonu, badań materiałów wiążących, kruszyw, wyrobów betonowych, betonów i zapraw
 4. weryfikacja projektów i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
 5. przeglądy okresowe obiektów inżynierskich
 6. wykonywanie opinii i ekspertyz budowlanych
 7. usługi konsultingowe – doradztwo techniczne z zakresu: wyboru optymalnego korytarza drogowego, zastosowania optymalnej technologii konstrukcji nawierzchni, rozwiązań geometrycznych.
 8. audyty energetyczne.