Instytut Humanistyczny – Analizy, opinie i usługi

KONTAKT

Instytut Humanistyczny KPU w Krośnie mieści się w budynku Collegium Pigonianum przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4-8 w Krośnie

tel. 13-43-755-40
fax 13-43-755-41
e-mail: ih@kpu.krosno.pl

OFERTA

FILOLOGIA ANGIELSKA

 • korekta i koordynacja językowa tekstów w języku angielskimi polskim
 • obsługa wydarzeń/konferencji w języku angielskim
 • opracowywanie angielskich wersji językowych filmów promocyjnych, broszur, stron internetowych, umów – język specjalistyczny
 • zbieranie i opracowywanie danych w języku angielskim
 • opracowywanie napisów do materiałów wideo
 • opracowywanie tekstów w języku angielskim (prezentacje, broszury, ulotki, oferty, menu, strony internetowe, teksty specjalistyczne, plakaty promocyjne)
 • wsparcie w oprowadzaniu grup zagranicznych w języku angielskimi hiszpańskim
 • prowadzenie korespondencji i rozmów telefonicznych z zagranicznymi kontrahentami
 • sporządzanie glosariuszy słownictwa specjalistycznego
 • wstępna ocena znajomości języka angielskiego

 

DWUJĘZYKOWE STUDIA DLA TŁUMACZY

 • drobne projekty i zadania przekładowe w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na język polski
 • drobne projekty i zadania przekładowe w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język angielski, niemiecki i rosyjski

 

MIĘDZYNARODOWA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

 • kompleksowa obsługa gości i delegacji zagranicznych firm i instytucji w języku obcym (zakwaterowanie w hotelu, asysta językowa podczas przemieszczania się, wsparcie językowe logistyki i in.)
 • pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym
 • research i opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do materiałów wewnętrznych i do mediów, także w języku angielskim
 • opracowywanie treści do serwisów społecznościowych
 • prace edytorskie i korektorskie

 

PEDAGOGIKA

Badania w sektorze oświaty i działań opiekuńczo-wychowawczych:

 • badania diagnostyczne dotyczące zadań i funkcji żłobków, przedszkoli i szkół
 • określenie przebiegu procesu edukacji w placówkach oświatowych
 • rozpoznawanie potrzeb podopiecznych i pensjonariuszy instytucji pomocowych
 • badania wymiarów samotnego macierzyństwa
 • badania obszarów wsparcia rodzicielstwa zastępczego oraz inne badania z obszaru pedagogiki

 

MARKETING INTERNETOWY  (IZIG)

Ekspertyzy

 • podstawowy audyt SEO
 • podstawowy audyt SEM
 • wstępne opracowywanie treści internetowych dla instytucji – pod kątem planowanej kampanii, bądź bieżących działań
 • wsparcie w opracowywaniu modelu kampanii internetowej