Uchwała Rady Uczelni w sprawie kandydata na rektora

Uchwała nr 3/2020 Rady Uczelni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie wskazania kandydata na rektora