UCHWAŁA NR 36/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 14 lipca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia pełnej listy senatorów uczelni
na kadencję organów uczelni 2020-2024