UCHWAŁA NR 35/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 14 lipca 2020 roku

w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Senatu
w grupie studentów we wszystkich Instytutach uczelni
po powtórzeniu głosowania