Uchwała NR 33/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024

NR 33/20
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024
z dnia 10 lipca 2020 roku
w sprawie stwierdzenia niedokonania
wyborów do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów
po powtórzeniu głosowania w dniu 10 lipca 2020 r.