UCHWAŁA NR 32/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 9 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany terminu głosowania testowego oraz głosowania właściwego w wyborach do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów oraz aktualizacji kalendarza wyborczego