Szczegółowy termin przeprowadzenia głosowania na członków Senatu uczelni

Uchwała nr 18/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego terminu przeprowadzenia głosowania na członków Senatu uczelni