Tryb przeprowadzenia głosowania na członków Senatu uczelni i termin przeprowadzenia próby systemu

Uchwała nr 17/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie trybu przeprowadzenia głosowania na członków Senatu uczelni i terminu przeprowadzenie próby systemu do głosowania przed właściwym głosowaniem