Zmiana kalendarza wyborczego

Uchwała nr 16/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany kalendarza wyborczego poprzez wyznaczenie dodatkowego terminu na zgłaszanie kandydatów do Senatu w grupach, w których w pierwszym terminie nie dokonano zgłoszenia